Romerike Idrettsmedisin
Forsikring

Er du medlem av et idrettslag kan du få dekket utgifter gjennom forsikring

Om forsikring

Vi er godkjent i behandlernettverket til Idrettens Helsesenter


Utgifter til utredning og behandlin av skade og sykdomstilstander relatert til idrett kan dekkes etter forhåndsgodkjenning av Idrettens Helsenter . Du må være medlem av et idrettslag og ha betalt lisens for at forsikringen skal gjelde. Skade må meldes på forhånd til Skadetelefonen. Les mer og meld inn din skade  på www.idrettshelse.no og oppgi at du ønsker time hos oss.